มอเตอร์เกียร์

มอเตอร์เกียร์ ประเภทต่าง ๆ

มอเตอร์เกียร์ เป็น อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทหนึ่งที่ส่วนใหญ่มักจะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในวงการอุตสาหกรรม เป็นอุปกรณ์ในการทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล มีให้เลือกใช้งานตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย มอเตอร์เกียร์ คือ อุปกรณ์ประเภทหนึ่ง ของมอเตอร์ซึ่งมีหน้าที่ในการเหนี่ยวนำเมื่อใช้ประกอบจากเกียร์ทด จะเป็นอุปกรณ์ลดความเร็วของมอเตอร์ลงได้ระดับหนึ่ง เป็นอุปกรณ์ส่งกำลังที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในวงการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม นิยมใช้เป็นหลักในงานระบบสายพานส่งสินค้าส่วนใหญ่และจะมีการนำมอเตอร์เกียร์มาใช้เป็นส่วนประกอบด้วย เพื่อเป็นตัวควบคุมการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ประเภทของมอเตอร์เกียร์ นอกจากการทำงานซึ่งต้องอาศัยกลไกระหว่างมอเตอร์เกียร์และระบบเฟืองทดเกียร์หรือเฟืองทดรอบแล้ว เราจะต้องเลือกใช้ มอเตอร์เกียร์ให้ถูกต้องตามลักษณะของการทำงาน รวมไปถึงเลือกใช้ เฟืองทดรอบให้เหมาะสมกับมอเตอร์เกียร์แต่ละประเภทอีกด้วย ซึ่งเราจะสามารถแยกแยะออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้

1. มอเตอร์เกียร์ทรงกระบอก เป็นประเภทที่ไม่นิยมนำมาใช้งาน เพราะไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือ ส่วนใหญ่จะใช้ในเครื่องขนาดใหญ่ที่มีความเร็วสูง 

2. เสี้ยม เป็นอุปกรณ์ที่มีการตัดกันของเพลาขาเข้าและขาออก อุปกรณ์ประเภทนี้จึงมักจะนำไปใช้ในการเปลี่ยนทิศทางของการถ่ายโอนได้ดีมากกว่าอุปกรณ์ชนิดอื่น ๆ

3. หนอน เป็นชื่อเรียกของอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี มีความสำคัญอยู่ที่จะทำหน้าที่ในการแยกแยะกระปุกเกียร์ที่มีอัตราการทดเกียร์ที่สูง มีการกระจายความร้อนได้สูง ให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ต่ำลง เมื่อมีการแยกแยะกระปุกเกียร์ปัญหาต่าง ๆ ก็จะลดลง

4. ดาวเคราะห์ มีลักษณะ ขนาด และน้ำหนักที่ไม่มาก มีข้อดีและจุดเด่น คือ สามารถรับน้ำหนักบรรทุกที่มาก ๆ ได้เป็นอย่างดี จึงนิยมนำอุปกรณ์ประเภทนี้ไปช่วยใช้ในการรับ ค่าการถ่ายโอนได้เป็นอย่างดีที่สุด และมีน้ำหนักมากที่สุดได้เป็นอย่างดี

5. มอเตอร์เกียร์ชนิดผสม ในกรณีที่เราใช้งานมอเตอร์เกียร์ซึ่งมีหลายเฟืองในการก่อสร้าง ที่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมใช้เนื่องจากมีความทันสมัย ซึ่งจะมีการใช้กล่องเกียร์รวมกับมอเตอร์ด้วย เป็นรูปแบบการใช้งานที่กำลังนิยมกันอย่างแพร่หลายในยุคนี้

มอเตอร์เกียร์ จึงเป็นอุปกรณ์ประเภทหนึ่งที่กำลังอยู่ในความนิยม และนำมาใช้ในวงการอุตสาหกรรมแทบจะทุกประเภท โดยเฉพาะในทุกวันนี้ไม่เพียงแค่วงการอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังมีการนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมประเภทเครื่องยนต์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อช่วยงานในเรื่องผลผลิตต่าง ๆ ซึ่งสามารถทำงานได้ดีและทุ่นแรงงานได้ดีมาก ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้นด้วย