ตกแต่งภายใน VS ตกแต่งภายนอก

ตกแต่งภายใน หรือการออกแบบภายใน (INTERIOR DESIGN) คือ การออกแบบจัดผังห้องและตกแต่งห้องให้ดูสวยงาม มีบรรยากาศเหมาะสมกับชีวิตประจำวันของผู้พักอาศัย นอกจากนั้น ยังเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่า มนุษย์สามารถพัฒนารสนิยมด้านที่อยู่อาศัย และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการออกแบบตกแต่งภายในด้วย

การวางแผนก่อนการออกแบบภายใน (Planning) : ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจถึงแนวความคิดในการวางแผน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากก่อนการพิจารณารายละเอียดอื่นๆ ในข้อถัดไป รวมถึงเป็นสิ่งจำเป็นมากหากคุณต้องการจะ Brief งานให้สถาปนิกมาช่วยคุณ ซึ่งหัวข้อหลักๆ ในการวางแผน มีดังนี้

  • งบประมาณ (Budget) : งบประมาณจะเป็นสิ่งบ่งบอกว่าคุณน่าจะตกแต่งได้ระดับไหน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อวัสดุหรือการจ้างสถาปนิก
  • วัตถุประสงค์ (Objective) : แน่นอนว่ามันไม่มีการออกแบบที่ดีที่สุด จะมีเพียงแต่การออกแบบที่ตรงวัตถุประสงค์การใช้งานของคุณที่สุด
  • แนวคิด (Concept) : เช่นคุ ณจะทำเป็นแบบย้อนยุค (Retro) หรือร่วมสมัย (Contemporary) รายละเอียดตรงนี้คุณจะต้องชัดเจนก่อนข้ามไปขั้นตอนต่อไป
  • การใช้งาน (Usage) : เช่น คุณจะทำเป็นแบบผสมผสาน (Mixed Use)  หรือเพื่ออยู่อาศัยอย่างเดียว
  • การดูแล (Maintenance) : คุณควรจะรู้ว่าหลังจากการสร้างเสร็จแล้วจะดูแลรักษาอย่างไร ใครจะเป็นผู้มาดูแล หรือดูแลด้วยตัวเอง เพื่อที่จะได้เลือกวัสดุและวิธีออกแบบให้เหมาะสมกับการรับช่วงดูแลต่อเหล่านั้น
  • กลุ่มเป้าหมาย (Target) : หากคุณไม่ได้สร้างเพื่ออยู่เอง แต่ทำเพื่อปล่อยเช่าหรือทำร้าน คุณควรจะต้องรู้กลุ่มเป้าหมาย เพื่อที่จะเลือกการออกแบบให้ตรงกลุ่มเหล่านั้นมากที่สุด
  • ตกแต่งภายนอก หรือการออกแบบภายนอก ( EXTERIOR DESIGN ) หมายถึง การออกแบบ กำหนดวัสดุ (MATERIALS) ผิวสัมผัส (TEXTURE) สี (COLOUR) ภายนอกอาคารให้สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและรูปทรงของอาคาร ด้วยงาน จิตรกรรม ประติมากรรม การประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสี การใช้พันธุ์ ไม้ประดับ การใช้เหล็กดัด รวมทั้งการออกแบบตกแต่งหน้าร้าน และการออกแบบร้านในงานมหกรรมต่าง ๆ ด้วย

แต่ถ้าจะให้ง่ายกว่านั้น คุณสามารถเลือกใช้ บริษัทรับออกแบบตกแต่งภายใน ได้ ซึ่งบริษัทรับออกแบบตกแต่งภายในจะช่วยคุณสร้างสรรบ้านอันเป็นที่รักให้สวยงามน่าอยู่ อีกทั้งบริษัทรับออกแบบตกแต่งภายในยังช่วยเสริมเติมแต่งฟังก์ชันการใช้งานให้ครบสมบูรณ์แบบอีกด้วย

บริษัทรับออกแบบตกแต่งภายใน