ของเล่นไม้เสริมพัฒนาการ

ของเล่นไม้มีข้อดีอย่างไร

ของเล่นหลายชนิดมีวัสดุที่ใช้ในการทำแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของวัยที่เล่นและประเภทของของเล่นว่าควรสร้างมาจากอะไร โดยวัสดุที่ใช้สร้างของเล่นเด็กมีหลากหลาย ทั้งสร้างมาจากผ้า สร้างมาจากพลาสติก สร้างมาจากไม้ หรือสร้างมาจากกระดาษ นอกจากนั้นยังมีของเล่นที่สร้างมาจากวัสดุอื่นๆ หรือให้วัสดุหลายชนิดเป็นส่วนประกอบด้วยเช่นกัน ซึ่งของเล่นเหล่านี้ก็มีการเก็บรักษาและระยะเวลาในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป

          ของเล่นไม้เป็นของเล่นที่เป็นที่นิยมมาตั้งแต่โบราณ ในสมัยก่อนนั้นยังไม่มีการขึ้นรูปพลาสติกรวมไปถึงโลหะที่สะดวกสบายดังเช่นในปัจจุบัน และแต่ก่อนต้นไม้เองก็ไม้ใช่สิ่งหายาก คนโบราณจึงมักสร้างของเล่นมาจากไม้เป็นหลัก แต่ในปัจจุบันถึงต้นไม้จะไม่ได้หางายเหมือนในแต่ก่อนแต่ในปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่สามารถทำให้นำไม้มาแปรรูปและเปลี่ยนรูปได้อย่างหลากหลายมากขึ้นด้วยเช่นกัน ถึงของเล่นในปัจจุบันส่วนมากจะเป็นพลาสติก แต่ของเล่นไม้ก็ยังคงได้รับความนิยมเสมอมาถึงแม้ว่าราคาของของเล่นที่ทำจากไม้จะมีราคาไม่ถูกนักแลละของเล่นไม้ยังช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้เด็กด้วย

          ข้อดีหลักๆของของเล่นที่ทำจากไม้ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือความคงทน เพราะของเล่นที่ทำจากไม้มักจะมีความแข็งแรงและมีระยะการใช้งานที่ยาวนาน ดังนั้นในเรื่องของความคุ้มค่าเองของเล่นไม้จึงไม่ได้ด้อยไปกว่าของเล่นประเภทอื่นเลย อีกอย่างคือของเล่นไม้จะมีสารพิษอย่าง BPA, PVC และ Phthalateปนเปื้อนน้อยหรือไม่มีเลยอยู่ที่การเลือกซื้อของผู้ซื้อด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้ที่มองหาของเล่นไม้เสริมพัฒนาการต่างๆจึงควรเลือกที่ความปลอดภัย เพราะของเล่นไม้บางชนิดเองก็ส่งผลเสียต่อร่างกายของเด็กได้ เช่น ของเล่นที่ทำจากไม้อัดหรือไม้MDF เพราะไม้เหล่านี้จะมีสารที่เป็นอันตรายอย่างสารฟอร์มาลดีไฮด์ หรือสารโพลียูรีเทนอยู่ด้วย ซึ่งมักจะมาจากส่วนประกอบในการสร้างของเล่นนั้นขึ้นมาเช่น กาว หรือสารเคลือบไม้ การเลือกของเล่นไม้เสริมพัฒนาการสำหรับเด็กจึงควรเลือกที่ทำมาจากไม้ยางพารา ไม้รวกหรือไม้ไผ่มากกว่า

          ของเล่นไม้เสริมพัฒนาการเป็นอีกวิธีในการช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆให้กับเด็ก ทั้งด้านการแยกแยะ เรียงลำดับ ความคิดสร้างสรรค์ แต่ถึงอย่างไรแล้วสิ่งที่จะส่งผลกับเด็กมากว่าของเล่นก็คือการเลี้ยงดูกับครอบครัว เพราะเด็กย่อมต้องการความรักและการดูแลเอาใจใส่จากคนรอบตัว รวมไปถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กได้ปฏิบัติตาม